Muzika je jezik koji se ne kazuje rečima, ona govori kroz emocije. Postoji pesma za svaku emociju. Mislim da je muzika sama po sebi isceljujuća. Ona je nesto čime smo svi dotaknuti. Bez obzira na kulturu iz koje potičemo.
Svi vole muziku!

Često me možete slušati u: